Kursy

19.90

Present Simple

19 modułów
2 uczestników
19.90

Present Continuous

19 modułów
2 uczestników
19.90

Present Perfect

19 modułów
1 uczestnik
19.90

Present Perfect Continuous

13 modułów
0 uczestników
59.90

Czasy teraźniejsze – pakiet

70 modułów
101 uczestników
19.90

Past Simple

19 modułów
0 uczestników
19.90

Past Continuous

16 modułów
0 uczestników
19.90

Past Perfect

16 modułów
0 uczestników
19.90

Past Perfect Continuous

16 modułów
0 uczestników
59.90

Czasy przeszłe – pakiet

67 modułów
101 uczestników
19.90

Present Perfect vs Past Simple

16 modułów
0 uczestników
19.90

Future Simple

2 uczestników
19.90

Future Continuous

11 uczestników
19.90

Strona bierna

3 uczestników
19.90

Mowa zależna

2 uczestników